Eiddo deallusol yn Rwsia — Gwasanaethau — Cyfrifydd RwsiaRwsia ar ddiogelu eiddo deallusol yn cael ei rheoleiddio gan Ran IV o rwsia Cod Sifil, mae rhai cyfreithiau ffederal ac wrth gwrs dwsinau o rhyngwladol cytundebau ar deallusol hawliau eiddo wedi’i lofnodi gan Rwsia.

Er enghraifft, yn y Llys ar gyfer Hawliau Eiddo Deallusol sefydlwyd yn Rwsia yn, dim ond tair blynedd yn ôl. Mae’r llys hwn yn ystyried yn unig anghydfodau yn ymwneud â hawliau eiddo deallusol, waeth beth fo’r parti dan sylw yn yr achos ac yn gwasanaethu fel lle af yn ogystal â cassation llys am unrhyw achosion y mae’n archwilio neu sy’n cael eu hystyried gan unrhyw wladwriaeth arall masnachol llys yn Rwsia. Rwsia IP deddfau yn rheoleiddio y cofrestredig, patentau ar gyfer dyfeisiadau, cyfleustodau modelau a dyluniadau diwydiannol. Patentau yn cael eu cyhoeddi gan y Gwasanaeth Ffederal ar gyfer Eiddo Deallusol, Patentau a Nodau masnach, sydd hefyd yn gyfrifol am gofrestru nodau masnach a nodau gwasanaeth. Yn wahanol i enwau cwmnïau, enwau masnach neu fasnachol dynodiadau angen nid yn cael eu cofrestru nac yn cael ei nodi yn y cwmni dogfennau gorfodol. Yr hawl i enw cwmni yn codi oddi wrth fel y yn fuan fel yr endid cyfreithiol yn cael ei gofrestru gyda’r Gofrestr Wladwriaeth o Endidau Cyfreithiol. Enw cwmni sydd yn rhan o enw masnach neu nod masnach yn cael ei ddiogelu yn Rwsia waeth beth yw gwarchod yr enw masnach neu nod masnach ei hun. Enwau parth yn cael eu rheoleiddio mewn ffordd wahanol fel y rwsia Cod Sifil nid yw’n cydnabod fel eiddo deallusol er gwaethaf y nifer cynyddol o’r llys anghydfodau yn ymwneud â enwau parth oherwydd y mwy o rôl yn cael ei chwarae gan y rhyngrwyd yn yr holl feysydd yn ein bywydau. Mae rheolau gwahanol yn berthnasol hefyd i eiddo deallusol eraill: yn gwybod sut (cyfrinachau masnach), meddalwedd, a chronfeydd data, hawlfraint a hawliau cysylltiedig, cytundebau trwydded a gweithiwr datblygiadau.

Mae’n bwysig cofio bod tresmasu ar hawliau eiddo deallusol yn golygu sifil, gweinyddol a hyd yn oed atebolrwydd troseddol

Cyfarwyddwyr cwmnïau sy’n gyfrifol, er enghraifft, i ddefnyddio un arall endid nod masnach mai yn wir, mewn rhai achosion, fod yn ddarostyngedig i atebolrwydd troseddol. Fel ar gyfer atebolrwydd sifil meddyginiaethau, maent yn efallai y bydd yn cyrraedd i fyny i RWBIO pum miliwn ar gyfer talu iawndal neu iawndal ariannol neu ddwbl y breindaliadau yn daladwy o dan amgylchiadau tebyg. Newydd rheoliadau ar gofrestru nodau masnach a chytundebau trwydded gyda’r Gwasanaeth Ffederal ar gyfer Eiddo Deallusol, Patentau a Nodau masnach a oedd yn gyflwynwyd yn ddiweddar, ac felly mae’n hanfodol yn y fath amgylchedd cymhleth lle y rheolau y gêm yn newid mor gyflym i gael cyfreithwyr wrth law yn barod i ymdrin ag unrhyw faterion ar fyr rybudd. Rwsia Cyfrifydd cyfreithwyr yn gweithio yn agos gyda’r mwyaf dibynadwy twrneiod patent yn Rwsia, yn ogystal ag ar y farchnad fyd-eang ac yn barod i eich cefnogi chi mewn materion yn ymwneud â diogelu hawliau eiddo deallusol. Byddwn yn hapus i helpu chi yn: Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at drafod unrhyw achosion cyfreithiol yn ein swyddfeydd yn Moscow a St Petersburg