Rhwymedigaethau a chyfyngiadau yn dod i rym ar ôl unigolyn yn cael ei roi dinasyddiaeth rwsia RC Preswyl CanolfanHoll ddinasyddion rwsia bedair blynedd ar ddeg neu hŷn, yn byw yn Rwsia, mae angen i gael pasbort domestig (yn ddinesydd cyffredinol pasbort), tra bod y rhai sy’n byw y tu allan i Rwsia a rhaid bod y»tramor»pasbort (pasbort ar gyfer teithio rhyngwladol), Mae’n llym gwahardd i wneud unrhyw farciau yn y pasbort nad ydynt yn bodloni’r gofynion a osodwyd gan y gyfraith (marciau o’r fath fyddai gwneud basbort annilys) yr Holl ddinasyddion rwsia, yn ogystal â gwladolion tramor, mae angen i gofrestru yn eu man aros neu preswylio yn Rwsia: I fod yn gallu i groesi’r ffin rwsia ac yn teithio yn rhyngwladol, yn ddinesydd rwsia yn ofynnol i gael pasbort dramor (yn arbennig pasbort ar gyfer teithio rhyngwladol) sy’n gallu cael ei gyhoeddi ar gyfer dim mwy na deng mlynedd yn rwsia dinasyddion’ hawl i rhad ac am ddim symudiad a’r hawl i rhydd i ddewis lle i aros ac yn y man preswyl o fewn Rwsia gall fod yn gyfyngedig (yn nhermau cyfyngiadau hyn rhaid i gael eu gosod gan y gyfraith)